Пречиствателни станции

Тази система на Боралит е стандартно замислена с 3 резервоара,  доставени като моноблок. По-конкретно те представляват резервоари за предварителна обработка (Първично утаяване), аериране и избистряне (вторично утаяване).

Цялата система е произведена от висококачествен полиетилен – материал с множество предимства. Малките пречиствателни станции за отпадъчни води на Боралит работят със система за активно утаяване.

Първият резервоар представлява резервоар за предварителна обработка и функционира като септичен резервоар.

Във вторият резервоар активно се аерира. В него се примесват отпадни води и биомаса. Тази биомаса се развива в отпадните води под формата на микроорганизми.

В Станцията за пречистване на отпадни води на Боралит аерирането се използва като за доставяне на кислород, така и за смесване на съдържанието в реактора. Посредством непрекъснато аериране на съоръжението аеробните бактерии растат. Разделянето на обработените води от активната утайка се извършва в утаителя.

Една част се връща в резервоара за аериране (средния резервоар) . Става дума за връщане на утайката. Това значително интензифицира процеса на пречистване. Понякога утайката трябва да бъда премахната от системата, така че биомасата в аерационния резервоар да се съхрани на желаното ниво.

Станцията за пречистване на отпадъчни води Opur Supercompact е базирана върху технологията на активното утаяване, подобно на повечето централни пречиствателни станции.

В първия резервоар за утаяване твърдите частици се утаяват и постепенно се втечняват. Този резервоар частично се справя със случайно изхвърляне на малки количества вредни вещества. Биологичните трансформации се извършват анаеробно (без кислород).

С помощта на аератор кислородът се разтваря в течността, което интензифицира растежа на аеробни бактерии. Тези бактерии консумират биологичните отпадъци. Непрекъснатият поток от въздушни мехурчета също така създава оптимално смесване и консумиране на биологичните отпадъци и позволява обработването на отпадъчните води, които навлизат в системата.

Третият резервоар представлява резервоар за вторично утаяване ( вторична седиментация), базиран е на двойно вторично утаяване. Тук утайката се утаява на дъното и от този резервоар пречистената вода се изпуска от зоната на неподвижната вода. Няма нужда да се добавят бактерии при стартирането на системата. Системата за връщане на утайките ще върне отделената утайка в резервоара за аериране и ще подпомогне преодоляването на периодите с ограничено влияние или без влияние (например по време на ваканционния период), без това да се отрази неблагоприятно върху резултатите от отпадъчните води.

  •         Изцяло от полиетилен, по-малко корозиране, отколкото при бетон, без загниване и без пукнатини.
  •         Инсталиране в пясък.
  •         Лесна настройка.
  •         Незначително тегло, изключително лесно и евтино инсталиране.
  •         Стандартна вградена рециркулация.
  •         Най-евтината поддръжка.
  •         Нисък нанос на утайка, висока ефективност на обработката.
  •         Благоприятна поддръжка: не е налице загуба на части.
  •         Няма нужда от активатори.