Калоуловители

Лесен за инсталиране поради незначителното му тегло. Почистването на резервоарите е лесно, тъй като нищо не се задържа по полиетилена. Следователно не е необходимо да влиза в резервоара. Гарантирана водонепропускливост. Тук е възможно корени да прорастнат през резервоара. Резервоарът е устойчив на корозия. Подсилените хоризонтални септични резервоари са оборудвани с две повдигащи устройства. Оборудван с пластмасов капак, който трябва да бъде заменен с пластмасов капак със  стоманена обвивка, отговарящ на законодателството. Всички резервоари притежават заварен повдигач.

Калоуловителят  отстранява утайките (пясък, кал, ситен чакъл, утаени твърди частици…) от отпадъчните води.

Монтирането на колектор за утайки може да бъде необходимо при следните обстоятелства и той може да използван заедно със сепаратор  за въглеводороди и/или мазниноуловител:

-        В гаражи, автомивки, паркинги… Това са места, където винаги има вероятност за изхвърляне на  въглеводороди.

-        В хотели, ресторанти, училища, барове, месарници, заведения за обществено хранене. Това  са места, където винаги има вероятност за отделяне на растителни или животински мазнини заедно с други утайки.

-        Когато има вероятност утайките да навлязат в инсталация и да причинят запушване.

Възможно е калоуловителят или мазниноуловителят да е задължителен, моля, консултирайте се ц националното и/или местното законодателство и с екологичните разпоредби. Минимален обем на калоуловителя:

 

В комбинация със сепаратор за въглеводороди:

*Клас 1 (леко замърсена вода): 100 х дебита на сепаратора, напр. дилър на някоя марка.

*Клас 2 (замърсена вода): 200 х дебита на сепаратора, напр. автомивки.

*Клас 3 (силно замърсена вода): 300 х дебита на сепаратора, напр. почистване във ферми.

 

В комбинация с мазниноуловителя, напр. мазниноуловител – 10л/сек., калоуловител – 400 литра.

Калоуловителят е проектиран в съответствие с EN 1825-1 и отговаря на следните изисквания:

Течна повърхност: 0,25 m2 на литър в секунда

Време на задържане: 3 минути

Изпълнение: 92%

Всички те са оборудвани с адаптируем повдигач.

Моля, свържете се с нашата техническа служба за помощ при изчисляването на подходящия калоуловител.

Водата заедно с утайката навлиза в резервоара посредством дюзи против разпръскване. Тъй като утайката има по-висока плътност (по-тежка е) от водата в резервоара, тя започва да се утаява. Водата, която изтича от сепаратора, почти не съдържа утаени вещества.