Маслоуловители

Монтира се лесно поради незначително си тегло. Резервоарите се поддържат лесно, тъй като не се задържа по полиетилена. Следователно не е необходимо влизане в резервоара. Гарантирана водонепропускливост. Налице е вероятност корени да прораснат през резервоара. Резервоарът е устойчив на корозия. Подсилените хоризонтални септични резервоари са оборудвани с 2 повдигащи устройства. Оборудван е с пластмасов капак, който трябва да бъде подменен с подменен с пластмасов капак със стоманена обвивка, който отговаря на законодателството. Всички  резервоари имат заверен повдигач. Всички сепаратори на въглеводороди са сертифицирани съгласно  EN 858-1.

Сепараторът за въглеводороди отстранява въглеводородите (производни на суровия нефт) от отпадъчните води.

Монтиране на сепаратор за сепаратор за въглеводороди би могло да се наложи при следните обстоятелства:

На места, където се работи по превозни средства,

На паркинги,

На бензиностанции, автомивки…

Ако отпадните води се изхвърлят в канализацията (само за Фландрия), стандартният тип е достатъчен. Ако отпадните води се изхвърлят във води на повърхността или в изкуствени дренажни системи за дъждовна вода, коалесцентният филтър е задължителен.

Обемът на сепаратора за въглеводороди зависи от скоростта на изхвърляната струя. Свържете се с нашата техническа служба, за да определите правилният тип.  За сепаратори за въглеводороди мажем да предложим два типа с утаител:

Вграден колектор на утайките: този тип има отделение в резервоара, което позволява първото отделение да функционира като колектор за утайки (KAS).

Вграден утаител: в този случай е монтиран резервоар преди сепаратора за въглеводороди. Голямото предимство е, че инсталирането е по-лесно и по-бързо отколкото инсталация с вграден колектор за утайки (KAAS). Всички наши сепаратори се доставят с повдигач, чиято височина може да се регулира, и с отвор за вентилация.

Водата, която постъпва от гаражи, от паркинг…пълни с въглеводороди, но без утайката, навлиза в резервоар с помощта на устройство против разпръскване.

Въглеводородите ще се отделят от водата, тъй като тяхната плътност е по-малка от плътността на водата.

Те остават на повърхността на водата. На изхода на инсталацията е монтиран сифон с автоматичен вентил. Автоматичният клапан се състои от поплавък, който може да се движи във вертикална тръба и да се затваря на дъното.

Този поплавък е направен по такъв начин, че да може да се движи във водата, но не и в маслата. Тъй като в резервоара се събират все повече и повече въглеводороди, водната повърхност а, разбира се, също и поплавъкът слизат надолу.

Веднага, щом поплавъкът достигне дъното на тръбата, тя ще затвори изхода и  няма да е възможно повече изпускане на течност. Когато това се случи, инсталацията трябва да бъде почистена.

Коалесцентният филтър се състои от отделни плаващи носители със специфична повърхност от 200м2 на 300 м3. Той увеличава разстоянието между входната и изходната, като по този начин предоставя на по-малките въглеводородни частици необходимото за отделяне от водата време.

Използването на отделни плаващи носители означава, че тази система може да бъде по-лесно и по-бързо почиствана в сравнение с останалите системи. Филтърът не трябва да се изважда от резервоара, тъй като би замърсил околната повърхност.

Такива системи винаги трябва да са снабдени с коалесцентен филтър. Резервоарът трябва да бъде из помпан и празен, докато носителите се измият с вода и след това  резервоарът отново се напълва с вода.