Сепаратори

Защо да инсталираме сепаратор на мазнини?

Те имат за задача да задържат растителните и животинските мазнини и масла, както и утайките в отпадните води, така че облекчават също така и проблеми като запушване на отходни тръби, на градските пречиствателни станции, както и лоша миризма.

Сепараторът за мазнини отстранява мазнините (растителни и животински) от отпадъчните води. Може да се наложи инсталиране на сепаратор за мазнини при следните обстоятелства:

  • За битови нужди (индивидуално ползване) – с цел предотвратяване на затлачването на тръбите, ако използваната система за пречистване на отпадъчни води е разположена твърде далеч от кухнята
  • В ресторанти, хотели, барове, училища, месарници, заведения за обществено хранене…

В тези случаи винаги се изисква мазниноуловител.

Обемът на мазниноуловителя зависи от дебита на изпразване, както и от температурата на водата и от натрупаното замърсяване. Моля, свържете се с нашата техническа служба, за да определите какъв тип мазниноуловител е най-подходящ за вас.

Мазниноуловителите имат варианта с утаител:

Вграден колектор за утайки: има отделение в резервоара, което позволява първото отделение да функционира като колектор за утайки (VVS).

Надграден колектор за утайки: 

В този случай резервоарът преди мазниноуловителя. Голямото му предимство е, че монтирането на този тип е по-лесно и по-бързо от монтирането на типа с вграден колектор за утайки (VVAS). Мазниноуловителят с EN 1825-1 и отговаря на следните изисквания:

  • Течна повърхност: 0,25 m2 на литър в секунда
  • Време на задържане: 3 минути
  • Изпълнение: 92%
  • Капацитет за задържане на мазнини: 40 литра, на литър за секунда от мазниноуловителя . Всички  те са оборудвани с адаптируем повдигач.

Пълната с мазнини вода от кухнята и/или от съдомиялната машина навлиза в резервоара посредством устройство против пръски. Мазнината ще се отдели от водата по две  причини:

Плътността на мазнината е по-ниска от плътността на водата и тя започва да плава на повърхността.

Когато влезе в контакт със студената вода от мазниноуловителя, мазнината се втвърдява.

Мазнините се събират на повърхността на водата. На изхода на инсталацията е инсталирана преграда с цел избягване на мазнини.