Пречиствателна станция OPUR SUPERCOMPACT W 8/3 CE

Инсталиране в пясък

Обем

6 000 и 3 200 литра

Брой души

От 5 до 8

Дължина

400 и 2 580 мм

Ширина

2 070 и 1 290 мм

Височина

2 500 и 2 200 мм

Височина входа

850 мм

Височина изхода

1 400 мм

Диаметър вход/ изход

110 мм

Диаметър люкове

600 мм

Тегло

270 и 130 кг

Дебит на въздушната помпа

50 литра/минута

Режим на аерация

Непрекъснато

Потребление/година/човек

+/-80 Kw

Валонски сертификационен номер

2015/09/104/А

Цена - B01

 

Размерите са в мм и са информативни. Подлежат на промени

Пречиствателна станция OPUR SUPERCOMPACT W 8/3 CE

Подобни продукти