Пречиствателна станция OPUR SUPERCOMPACT W 5/3 CE

Инсталиране в пясък

Обем

3 000 / 2 200 литра

Брой души

От 2 до 5

Дължина

2 390 и 2 360 мм

Ширина

1 610 и 1 180 мм

Височина

2 200 и 1 910 мм

Височина входа

1 500 мм

Височина изхода

1 200 мм

Диаметър вход/ изход

110 мм

Диаметър люкове

600 мм

Тегло

180 и 110 кг

Дебит на въздушната помпа

40 литра/минута

Режим на аерация

Непрекъснато

Потребление/година/човек

+/-100 Kw

Валонски сертификационен номер

2015/09/103/А

Цена - B01

 

Размерите са в мм и са информативни. Подлежат на промени

Пречиствателна станция OPUR SUPERCOMPACT W 5/3 CE

Подобни продукти