Пречиствателна станция OPUR SUPERCOMPACT 3 CE

Инсталиране в пясък

Обем

3 300 литра

Брой души

3

Дължина

3 540 мм

Ширина

1 180 мм

Височина

1 910 мм

Височина входа

1 205 мм

Височина изхода

1 150 мм

Диаметър вход/ изход

110 мм

Диаметър люкове

600 мм

Тегло

235 кг

Дебит на въздушната помпа

40 литра/минута

Режим на аерация

Непрекъснато

Потребление/година/човек

+/-100 Kw

Френски сертификационен номер

ANC 2011-009

Цена - B01

 

Размерите са в мм и са информативни. Подлежат на промени

 

Пречиствателна станция OPUR SUPERCOMPACT 3 CE

Подобни продукти