Пречиствателна станция OPUR SUPERCOMPACT MB5 CE

Инсталиране в пясък

Обем

3 x 6 000 литра

Брой души

От 22 до 30

Дължина

2 400 мм

Ширина

2 070 мм

Височина

2 470 мм

Височина входа

1 850 мм

Височина изхода

1 800 мм

Диаметър вход/ изход

125 мм

Диаметър люкове

600 мм

Тегло

945 кг

Дебит на въздушната помпа

200 литра/минута

Режим на аерация

Непрекъснато

Потребление/година/човек

+/-85 Kw

Цена - B01

 

Размерите са в мм и са информативни. Подлежат на промени

Пречиствателна станция OPUR SUPERCOMPACT MB5 CE

Подобни продукти