Пречиствателна станция OPUR SUPERCOMPACT 8/3 CE

Инсталиране в пясък

Обем

4 800 литра

Брой души

От 5 до 8

Дължина

3 870 мм

Ширина

1 290 мм

Височина

2 250 мм

Височина входа

1 445 мм

Височина изхода

1 400 мм

Диаметър вход/ изход

110 мм

Диаметър люкове

600 мм

Тегло

265 кг

Дебит на въздушната помпа

50 литра/минута

Режим на аерация

Непрекъснато

Потребление/година/човек

+/-80 Kw

Цена - B01

 

Размерите са в мм и са информативни. Подлежат на промени

Пречиствателна станция OPUR SUPERCOMPACT 8/3 CE

Подобни продукти