Сепаратор VVS2/10/2 СЕ

Монтиране в пясък

Цвят

Черен

Обем

3 300 литра

Дебит

10 л/сек.

Обем на калоуловителя

600 литра

Дължина

2 390 мм (C)

Широчина

1 610 мм

Височина

2 210 мм (A)

Височина вход

1 450 мм (E)

Височина изход

1 400 мм (G)

Диаметър вход/ изход

160 мм (F)

Диаметър на люка

600 мм (D)

Тегло

180 кг

Цена  - C02

 

Размерите са в мм и са информативни. Те подлежат на промени.

Сепаратор VVS2/10/2 СЕ

Подобни продукти