За фирмата

КОЙ Е БОРАЛИТ?

БОРАЛИТ е една бързо-развиваща се компания, в която работи екип от млади хора, мотивирани да произвеждат продукти с най-високо качество, в услуга на нейните клиенти.

БОРАЛИТ не спира да търси все по-нови технически решения за производството на продукти, които предлага на пазара на конкурентни цени и с отлично качество и при оптимални срокове на доставка. Ангажимент на всеки работник на компанията е високото качество и отличното обслужване.

БОРАЛИТ е поставила високото качеството за своя главна цел при всички свои продукти и е спечелила отлична репутация за качеството на продуктите си на международните пазари.

Това е единственото предприятие в страните от БЕНЕЛЮКС, което се занимава с ротационно леене и което притежава няколко важни сертификата за качество. Компанията разширява своето присъствие на европейските пазари и притежава представителства в Германия, Франция, Холандия и България.

Бъдещето се чертае още в миналото

Боралит е предприятие с богато минало, което полага особени грижи за бъдещето.

Вече повече от тридесет години ние сме на върха на центробежното леене на полиетиленови продукти. Тази си позиция дължим на нашия опит и на нашите умения.

Голяма гама от качествени продукти

Постоянните инвестиции в изследователски дейности и иновации намират изражение в голямата гама качествени продукти, които дори надхвърлят изискванията на европейските стандарти.

Разцвет

Днес, Боралит е лидер на пазара за центробежно лети изделия в Бенелюкс, а благодарение на филиалите си в Германия, Франция, Холандия и България – фирмата защитава своите европейски амбиции

Водещото място на качеството

Боралит се отличава с постоянната си грижа за качеството, което се проявява на всички етапи на производството с една постоянна грижа за постигане на най-добрите разултати.

Вертикално планиране

От подготовката на суровините до сглобяването и довършителните дейности, продуктите Боралит са изцяло произведени в нашите заводи.

Грижливо контролираното производство е най-добрата гаранция за качество пред нашите клиенти

Печелим от природата

За производството на своите полиетиленови продукти, Боралит използва един петролен дериват. Това много резистентно и лесно обработваемо синтетично вещество е подлагано на сериозни тестове.

По този начин, ние сами можем да гарантираме най-доброто качество. Ако въпреки усилията ни, все пак по време на производството се появи проблем, причината ще бъде бързо открита, а проблемът решен.

Адрес:
1618 София, България
бул.”Братя Бъкстон” 85
Административна сграда Бояна, ет.2

Е-мейл: boralitbg@abv.bg
Факс: +359 2 915 57 56
Телефон: +359 2 955 57 97
GSM: +359 888 375 342

По-добре от стандартите

Прилаганата стратегия за качество от Боралит даде като резултат изготвянето на една широка гама от световно признати продукти.

 

  • Боралит е единствената фирма за центробежно леене в Бенелюкс, получила одобрение KIWA, фигуриращо върху резервоарите /цистерни/ « IBA-системи, прилагащи BRL 22002 » (50 години срок на годност). Нашата инсталация беше подложена на стриктните изисквания на холандските стандарти (най-строгите в сектора) и премина този тест успешно.
  • Боралит активно работи за това подобно законодателство да бъде прилагано в Европейския съюз.
  • Едновременно с това, ние притежаваме сертификат за работа « conform K10004 ». Тук също, холандските стандарти (Клас II и III) са традиционно по-строги от скоро наложилия се европейски стандарт.

Хората и машините ръка за ръка

Силата на Боралит се състои в най-модерното оборудване, което притежава, и в сътрудниците, които работят във фирмата.

  • Нашите машини работят на газ. Те са най-добрата гаранция за късия производствен цикъл и за продукти, произведи с най-малко емисия на отпадъци.
  • Нашият екип – млад и динамичен, добре обучен и мотивиран, следва политиката, ориентирана към качеството и нуждите на клиента. Всичко това, придружено от едно постоянно търсене на нови техники и нови продукти (R&D). Ние бързо обработваме заявките ви за оферти и правим доставките в изключително кратки срокове. Всеки наш работник е 100 % гарант за качеството и услугата.