Услуги

Транспорт до посоченото от клиента място

Монтаж на съоръженията от квалифициран персонал

Собствена механизация

Абонаментнa поддръжка на пречиставелни съоръжения и изгребни ями

Еднократно обслужване на пречиставелни съоръжения и изгребни ями

Оглед и консултация на място

Изграждане на помпени инсталации

Изграждане на поливни системи