Грижа за опазване на околната среда

Боралит – пречиствателни станции, резервоари, системи за дъждовна вода, каломасло уловители, дренажни системи, филтри за дъждовна вода.

 

Наше задължение е да се грижим и опазваме природата,
за да може всеки един от нас безгрижно да се радва на нейните дарове, както днес, така и утре.

Ето защо ние улавяме всяко хубаво нещо в природата и се грижим всяко нещо, което няма място в нея, да не бъде изхвърляно там.

  • Дъждовната вода се използва, пречистена или не, за домакински цели.
  • Отпадъците се събират и преработват от високотехнологични инсталации за рециклиране, като стриктно се контролират под-продуктите, които могат да бъдат рециклирани и в компост.
  • Тези техники за рециклиране са измислени от и за хора, които имат отношение към опазването на околната среда
Транспорт до посоченото от клиента място
Собствена механизация
Монтаж на съоръженията от квалифициран персонал
Оглед и консултация на място